Jean Fromentin 1 year ago
parent
commit
eb8b3a3e60
100 changed files with 0 additions and 923 deletions
 1. BIN
    c++/.DS_Store
 2. BIN
    c++/dist/client.o
 3. BIN
    c++/dist/interface.o
 4. BIN
    c++/dist/message.o
 5. BIN
    c++/dist/server.o
 6. BIN
    c++/dist/worker.o
 7. BIN
    c++/src/gtask.o
 8. BIN
    c++/src/semigroup.o
 9. BIN
    c++/src/treewalk.o
 10. BIN
    c++/wilf-alone
 11. BIN
    c++/wilf-interface
 12. BIN
    c++/wilf-server
 13. BIN
    c++/wilf-worker
 14. 0 1
    genus
 15. 0 0
    oar/error/.no_erase
 16. 0 0
    oar/output/.no_erase
 17. 0 621
    oar/param
 18. 0 11
    oar_wilf.sh
 19. 0 126
    scripts/build.py
 20. 0 122
    scripts/build.py~
 21. 0 10
    scripts/clean.py
 22. 0 32
    scripts/cluster.py
 23. 0 0
    tasks/checkpoint/.no_erase
 24. 0 0
    tasks/done/.no_erase
 25. 0 0
    tasks/out/.no_erase
 26. BIN
    tasks/task_10_0
 27. BIN
    tasks/task_10_1
 28. BIN
    tasks/task_10_10
 29. BIN
    tasks/task_10_11
 30. BIN
    tasks/task_10_12
 31. BIN
    tasks/task_10_13
 32. BIN
    tasks/task_10_14
 33. BIN
    tasks/task_10_15
 34. BIN
    tasks/task_10_16
 35. BIN
    tasks/task_10_17
 36. BIN
    tasks/task_10_18
 37. BIN
    tasks/task_10_19
 38. BIN
    tasks/task_10_2
 39. BIN
    tasks/task_10_20
 40. BIN
    tasks/task_10_21
 41. BIN
    tasks/task_10_22
 42. BIN
    tasks/task_10_23
 43. BIN
    tasks/task_10_24
 44. BIN
    tasks/task_10_25
 45. BIN
    tasks/task_10_26
 46. BIN
    tasks/task_10_27
 47. BIN
    tasks/task_10_28
 48. BIN
    tasks/task_10_29
 49. BIN
    tasks/task_10_3
 50. BIN
    tasks/task_10_30
 51. BIN
    tasks/task_10_31
 52. BIN
    tasks/task_10_32
 53. BIN
    tasks/task_10_33
 54. BIN
    tasks/task_10_34
 55. BIN
    tasks/task_10_35
 56. BIN
    tasks/task_10_36
 57. BIN
    tasks/task_10_37
 58. BIN
    tasks/task_10_38
 59. BIN
    tasks/task_10_39
 60. BIN
    tasks/task_10_4
 61. BIN
    tasks/task_10_40
 62. BIN
    tasks/task_10_41
 63. BIN
    tasks/task_10_42
 64. BIN
    tasks/task_10_43
 65. BIN
    tasks/task_10_44
 66. BIN
    tasks/task_10_45
 67. BIN
    tasks/task_10_46
 68. BIN
    tasks/task_10_47
 69. BIN
    tasks/task_10_48
 70. BIN
    tasks/task_10_49
 71. BIN
    tasks/task_10_5
 72. BIN
    tasks/task_10_50
 73. BIN
    tasks/task_10_51
 74. BIN
    tasks/task_10_52
 75. BIN
    tasks/task_10_53
 76. BIN
    tasks/task_10_54
 77. BIN
    tasks/task_10_55
 78. BIN
    tasks/task_10_56
 79. BIN
    tasks/task_10_57
 80. BIN
    tasks/task_10_58
 81. BIN
    tasks/task_10_59
 82. BIN
    tasks/task_10_6
 83. BIN
    tasks/task_10_60
 84. BIN
    tasks/task_10_61
 85. BIN
    tasks/task_10_62
 86. BIN
    tasks/task_10_63
 87. BIN
    tasks/task_10_64
 88. BIN
    tasks/task_10_65
 89. BIN
    tasks/task_10_66
 90. BIN
    tasks/task_10_67
 91. BIN
    tasks/task_10_68
 92. BIN
    tasks/task_10_69
 93. BIN
    tasks/task_10_7
 94. BIN
    tasks/task_10_70
 95. BIN
    tasks/task_10_71
 96. BIN
    tasks/task_10_72
 97. BIN
    tasks/task_10_73
 98. BIN
    tasks/task_10_74
 99. BIN
    tasks/task_10_75
 100. 0 0
    tasks/task_10_76

BIN
c++/.DS_Store


BIN
c++/dist/client.o


BIN
c++/dist/interface.o


BIN
c++/dist/message.o


BIN
c++/dist/server.o


BIN
c++/dist/worker.o


BIN
c++/src/gtask.o


BIN
c++/src/semigroup.o


BIN
c++/src/treewalk.o


BIN
c++/wilf-alone


BIN
c++/wilf-interface


BIN
c++/wilf-server


BIN
c++/wilf-worker


+ 0 - 1
genus

@@ -1 +0,0 @@
-40

+ 0 - 0
oar/error/.no_erase


+ 0 - 0
oar/output/.no_erase


+ 0 - 621
oar/param

@@ -1,621 +0,0 @@
-task_3_0
-task_3_1
-task_3_2
-task_3_3
-task_3_4
-task_3_5
-task_3_6
-task_3_7
-task_3_8
-task_3_9
-task_3_10
-task_3_11
-task_3_12
-task_3_13
-task_3_14
-task_3_15
-task_3_16
-task_3_17
-task_3_18
-task_3_19
-task_3_20
-task_3_21
-task_3_22
-task_3_23
-task_3_24
-task_3_25
-task_3_26
-task_3_27
-task_3_28
-task_3_29
-task_3_30
-task_3_31
-task_3_32
-task_3_33
-task_3_34
-task_3_35
-task_3_36
-task_3_37
-task_4_0
-task_4_1
-task_4_2
-task_4_3
-task_4_4
-task_4_5
-task_4_6
-task_4_7
-task_4_8
-task_4_9
-task_4_10
-task_4_11
-task_4_12
-task_4_13
-task_4_14
-task_4_15
-task_4_16
-task_4_17
-task_4_18
-task_4_19
-task_4_20
-task_4_21
-task_4_22
-task_4_23
-task_4_24
-task_4_25
-task_4_26
-task_4_27
-task_4_28
-task_4_29
-task_4_30
-task_4_31
-task_4_32
-task_4_33
-task_4_34
-task_4_35
-task_4_36
-task_5_0
-task_5_1
-task_5_2
-task_5_3
-task_5_4
-task_5_5
-task_5_6
-task_5_7
-task_5_8
-task_5_9
-task_5_10
-task_5_11
-task_5_12
-task_5_13
-task_5_14
-task_5_15
-task_5_16
-task_5_17
-task_5_18
-task_5_19
-task_5_20
-task_5_21
-task_5_22
-task_5_23
-task_5_24
-task_5_25
-task_5_26
-task_5_27
-task_5_28
-task_5_29
-task_5_30
-task_5_31
-task_5_32
-task_5_33
-task_5_34
-task_5_35
-task_6_0
-task_6_1
-task_6_2
-task_6_3
-task_6_4
-task_6_5
-task_6_6
-task_6_7
-task_6_8
-task_6_9
-task_6_10
-task_6_11
-task_6_12
-task_6_13
-task_6_14
-task_6_15
-task_6_16
-task_6_17
-task_6_18
-task_6_19
-task_6_20
-task_6_21
-task_6_22
-task_6_23
-task_6_24
-task_6_25
-task_6_26
-task_6_27
-task_6_28
-task_6_29
-task_6_30
-task_6_31
-task_6_32
-task_6_33
-task_6_34
-task_7_0
-task_7_1
-task_7_2
-task_7_3
-task_7_4
-task_7_5
-task_7_6
-task_7_7
-task_7_8
-task_7_9
-task_7_10
-task_7_11
-task_7_12
-task_7_13
-task_7_14
-task_7_15
-task_7_16
-task_7_17
-task_7_18
-task_7_19
-task_7_20
-task_7_21
-task_7_22
-task_7_23
-task_7_24
-task_7_25
-task_7_26
-task_7_27
-task_7_28
-task_7_29
-task_7_30
-task_7_31
-task_7_32
-task_7_33
-task_8_0
-task_8_1
-task_8_2
-task_8_3
-task_8_4
-task_8_5
-task_8_6
-task_8_7
-task_8_8
-task_8_9
-task_8_10
-task_8_11
-task_8_12
-task_8_13
-task_8_14
-task_8_15
-task_8_16
-task_8_17
-task_8_18
-task_8_19
-task_8_20
-task_8_21
-task_8_22
-task_8_23
-task_8_24
-task_8_25
-task_8_26
-task_8_27
-task_8_28
-task_8_29
-task_8_30
-task_8_31
-task_8_32
-task_9_0
-task_9_1
-task_9_2
-task_9_3
-task_9_4
-task_9_5
-task_9_6
-task_9_7
-task_9_8
-task_9_9
-task_9_10
-task_9_11
-task_9_12
-task_9_13
-task_9_14
-task_9_15
-task_9_16
-task_9_17
-task_9_18
-task_9_19
-task_9_20
-task_9_21
-task_9_22
-task_9_23
-task_9_24
-task_9_25
-task_9_26
-task_9_27
-task_9_28
-task_9_29
-task_9_30
-task_9_31
-task_10_0
-task_10_1
-task_10_2
-task_10_3
-task_10_4
-task_10_5
-task_10_6
-task_10_7
-task_10_8
-task_10_9
-task_10_10
-task_10_11
-task_10_12
-task_10_13
-task_10_14
-task_10_15
-task_10_16
-task_10_17
-task_10_18
-task_10_19
-task_10_20
-task_10_21
-task_10_22
-task_10_23
-task_10_24
-task_10_25
-task_10_26
-task_10_27
-task_10_28
-task_10_29
-task_10_30
-task_11_0
-task_11_1
-task_11_2
-task_11_3
-task_11_4
-task_11_5
-task_11_6
-task_11_7
-task_11_8
-task_11_9
-task_11_10
-task_11_11
-task_11_12
-task_11_13
-task_11_14
-task_11_15
-task_11_16
-task_11_17
-task_11_18
-task_11_19
-task_11_20
-task_11_21
-task_11_22
-task_11_23
-task_11_24
-task_11_25
-task_11_26
-task_11_27
-task_11_28
-task_11_29
-task_12_0
-task_12_1
-task_12_2
-task_12_3
-task_12_4
-task_12_5
-task_12_6
-task_12_7
-task_12_8
-task_12_9
-task_12_10
-task_12_11
-task_12_12
-task_12_13
-task_12_14
-task_12_15
-task_12_16
-task_12_17
-task_12_18
-task_12_19
-task_12_20
-task_12_21
-task_12_22
-task_12_23
-task_12_24
-task_12_25
-task_12_26
-task_12_27
-task_12_28
-task_13_0
-task_13_1
-task_13_2
-task_13_3
-task_13_4
-task_13_5
-task_13_6
-task_13_7
-task_13_8
-task_13_9
-task_13_10
-task_13_11
-task_13_12
-task_13_13
-task_13_14
-task_13_15
-task_13_16
-task_13_17
-task_13_18
-task_13_19
-task_13_20
-task_13_21
-task_13_22
-task_13_23
-task_13_24
-task_13_25
-task_13_26
-task_13_27
-task_14_0
-task_14_1
-task_14_2
-task_14_3
-task_14_4
-task_14_5
-task_14_6
-task_14_7
-task_14_8
-task_14_9
-task_14_10
-task_14_11
-task_14_12
-task_14_13
-task_14_14
-task_14_15
-task_14_16
-task_14_17
-task_14_18
-task_14_19
-task_14_20
-task_14_21
-task_14_22
-task_14_23
-task_14_24
-task_14_25
-task_14_26
-task_15_0
-task_15_1
-task_15_2
-task_15_3
-task_15_4
-task_15_5
-task_15_6
-task_15_7
-task_15_8
-task_15_9
-task_15_10
-task_15_11
-task_15_12
-task_15_13
-task_15_14
-task_15_15
-task_15_16
-task_15_17
-task_15_18
-task_15_19
-task_15_20
-task_15_21
-task_15_22
-task_15_23
-task_15_24
-task_15_25
-task_16_0
-task_16_1
-task_16_2
-task_16_3
-task_16_4
-task_16_5
-task_16_6
-task_16_7
-task_16_8
-task_16_9
-task_16_10
-task_16_11
-task_16_12
-task_16_13
-task_16_14
-task_16_15
-task_16_16
-task_16_17
-task_16_18
-task_16_19
-task_16_20
-task_16_21
-task_16_22
-task_16_23
-task_16_24
-task_17_0
-task_17_1
-task_17_2
-task_17_3
-task_17_4
-task_17_5
-task_17_6
-task_17_7
-task_17_8
-task_17_9
-task_17_10
-task_17_11
-task_17_12
-task_17_13
-task_17_14
-task_17_15
-task_17_16
-task_17_17
-task_17_18
-task_17_19
-task_17_20
-task_17_21
-task_17_22
-task_17_23
-task_18_0
-task_18_1
-task_18_2
-task_18_3
-task_18_4
-task_18_5
-task_18_6
-task_18_7
-task_18_8
-task_18_9
-task_18_10
-task_18_11
-task_18_12
-task_18_13
-task_18_14
-task_18_15
-task_18_16
-task_18_17
-task_18_18
-task_18_19
-task_18_20
-task_18_21
-task_18_22
-task_19_0
-task_19_1
-task_19_2
-task_19_3
-task_19_4
-task_19_5
-task_19_6
-task_19_7
-task_19_8
-task_19_9
-task_19_10
-task_19_11
-task_19_12
-task_19_13
-task_19_14
-task_19_15
-task_19_16
-task_19_17
-task_19_18
-task_19_19
-task_19_20
-task_19_21
-task_20_0
-task_20_1
-task_20_2
-task_20_3
-task_20_4
-task_20_5
-task_20_6
-task_20_7
-task_20_8
-task_20_9
-task_20_10
-task_20_11
-task_20_12
-task_20_13
-task_20_14
-task_20_15
-task_20_16
-task_20_17
-task_20_18
-task_20_19
-task_20_20
-task_21_0
-task_21_1
-task_21_2
-task_21_3
-task_21_4
-task_21_5
-task_21_6
-task_21_7
-task_21_8
-task_21_9
-task_21_10
-task_21_11
-task_21_12
-task_21_13
-task_21_14
-task_21_15
-task_21_16
-task_21_17
-task_21_18
-task_21_19
-task_22_0
-task_22_1
-task_22_2
-task_22_3
-task_22_4
-task_22_5
-task_22_6
-task_22_7
-task_22_8
-task_22_9
-task_22_10
-task_22_11
-task_22_12
-task_22_13
-task_22_14
-task_22_15
-task_22_16
-task_22_17
-task_22_18
-task_23_0
-task_23_1
-task_23_2
-task_23_3
-task_23_4
-task_23_5
-task_23_6
-task_23_7
-task_23_8
-task_23_9
-task_23_10
-task_23_11
-task_23_12
-task_23_13
-task_23_14
-task_23_15
-task_23_16
-task_23_17
-task_24_0
-task_24_1
-task_24_2
-task_24_3
-task_24_4
-task_24_5
-task_24_6
-task_24_7
-task_24_8
-task_24_9
-task_24_10
-task_24_11
-task_24_12
-task_24_13
-task_24_14
-task_24_15
-task_24_16
-task_25_0
-task_25_1
-task_25_2
-task_25_3
-task_25_4
-task_25_5
-task_25_6
-task_25_7
-task_25_8
-task_25_9
-task_25_10
-task_25_11
-task_25_12
-task_25_13
-task_25_14
-task_25_15

+ 0 - 11
oar_wilf.sh

@@ -1,11 +0,0 @@
-#!/bin/sh
-#OAR -l core=1,walltime=1:00:00
-#OAR -t idempotent
-#OAR -q besteffort
-#OAR -t besteffort
-#OAR --array-param-file oar/param
-#OAR -O oar/output/j%jobid%
-#OAR -E oar/error/j%jobid%
-cd /nfs/home/lmpa/jfromentin/wilf
-./wilf tasks/$*
-mv tasks/$* tasks/donemv tasks/$*-out tasks/out

+ 0 - 126
scripts/build.py

@@ -1,126 +0,0 @@
-import sys
-import os
-
-global gmax
-
-def byte(x):
-  return x.to_bytes(1,sys.byteorder)
-
-class SemiGroup:
-  def __init__(self,parent=None,x=None):
-    if parent==None and x==None:
-      self.m=1
-      self.c=1
-      self.g=0
-      self.d=bytearray(3*gmax+1)
-      for i in range(3*gmax+1):
-        self.d[i]=1+int(i/2)
-    elif parent!=None and x==None:
-      self.m=parent
-      self.c=self.m
-      self.g=self.m-1
-      self.d=bytearray(3*gmax+1)
-      self.d[0]=1
-      for i in range(1,2*self.m):
-        self.d[i]=int(i/self.m)
-      for i in range(3*gmax+1-2*self.m):
-        self.d[i+2*self.m]=2+int(i/2)
-    elif parent!=None and x!=None:
-      if not parent.is_valid_irreductible(x):
-        raise AttributeError("x is not irreducible")
-      if x<parent.c:
-        raise AttributeError("x is not effective")
-    
-      if parent.m==x:
-        self.delta=1
-        self.m=x+1
-      else:
-        if parent.d[x+parent.m]==2:
-          self.delta=0
-        else:
-          self.delta=-1
-      self.g=parent.g+1
-      self.m=parent.m
-      self.c=x+1
-      self.d=bytearray(3*gmax+1)
-      for y in range(x):
-        self.d[y]=parent.d[y]
-      self.d[x]=0
-      for y in range(x+1,3*gmax+1):
-        self.d[y]=parent.d[y]-min(1,parent.d[y-x])
-      
-  def __repr__(self):
-    res='<'
-    first=True
-    for i in range(self.m,self.m+self.c+1):
-      if self.d[i]==1:
-        if not first:
-          res+=','
-        res+=repr(i)
-        first=False
-    return res+'>'+' g='+repr(self.g)
-
-  def is_valid_irreductible(self,x):
-    if x<0 or x>3*gmax:
-      raise AttributeError("x is out of range")
-    return self.d[x]==1 and x!=self.m
-
-  def split_sons(self):
-    first=None
-    other=[]
-    for x in range(self.c,self.c+self.m):
-      if self.is_valid_irreductible(x):
-        if first==None:
-          first=SemiGroup(self,x)
-        else:
-          other.append(SemiGroup(self,x))
-    return (first,other)
-
-  def record(self,file):
-    file.write(byte(self.c))
-    file.write(byte(S.g))
-    file.write(byte(S.m))
-    file.write(self.d)
-    
-if __name__=="__main__":
-  file=open("genus","r")
-  gmax=int(file.readline())
-  file.close()
-  print("Generate wilf program ...")
-  os.system("cd c++;make;cd ..")
-  print("Generate OAR tasks for cutted explorations of numerical semigroup up to genus",gmax,"...")
-  mmax=int((3*(gmax+2))/5)
-  param_file=open("oar/param","w")
-  for m in range(3,mmax+1):
-    S=SemiGroup(m)
-    for k in range(gmax-m+1):
-      (S,Others)=S.split_sons()
-      task_filename="task_"+repr(m)+"_"+repr(k)
-      task_file=open("tasks/"+task_filename,"wb")
-      task_file.write(len(Others).to_bytes(8,sys.byteorder))
-      task_file.write(byte(S.g))
-      task_file.write(byte(S.m))
-      for T in Others:
-        T.record(task_file)
-      task_file.close()
-      param_file.write(task_filename+"\n")
-  param_file.close()
-  print("Generate OAR script ...")
-  file=open("oar_wilf.sh",'w')
-  file.write("#!/bin/sh\n")
-  file.write("#OAR -l core=1,walltime=1:00:00\n")
-  file.write("#OAR -t idempotent\n")
-  file.write("#OAR -q besteffort\n")
-  file.write("#OAR -t besteffort\n")
-  file.write("#OAR --checkpoint 60\n")
-  file.write("#OAR --signal 12\n")
-  file.write("#OAR --array-param-file oar/param\n")
-  file.write("#OAR -O oar/output/j%jobid%\n")
-  file.write("#OAR -E oar/error/j%jobid%\n")
-  file.write("cd /nfs/home/lmpa/jfromentin/wilf\n")
-  file.write("./wilf tasks/$*\n")
-  file.write("mv tasks/$* tasks/done")
-  file.write("mv tasks/$*-out tasks/out")
-  file.close()
-      
-    

+ 0 - 122
scripts/build.py~

@@ -1,122 +0,0 @@
-import sys
-
-global gmax
-
-def byte(x):
-  return x.to_bytes(1,sys.byteorder)
-
-class SemiGroup:
-  def __init__(self,parent=None,x=None):
-    if parent==None and x==None:
-      self.m=1
-      self.c=1
-      self.g=0
-      self.d=bytearray(3*gmax+1)
-      for i in range(3*gmax+1):
-        self.d[i]=1+int(i/2)
-    elif parent!=None and x==None:
-      self.m=parent
-      self.c=self.m
-      self.g=self.m-1
-      self.d=bytearray(3*gmax+1)
-      self.d[0]=1
-      for i in range(1,2*self.m):
-        self.d[i]=int(i/self.m)
-      for i in range(3*gmax+1-2*self.m):
-        self.d[i+2*self.m]=2+int(i/2)
-    elif parent!=None and x!=None:
-      if not parent.is_valid_irreductible(x):
-        raise AttributeError("x is not irreducible")
-      if x<parent.c:
-        raise AttributeError("x is not effective")
-    
-      if parent.m==x:
-        self.delta=1
-        self.m=x+1
-      else:
-        if parent.d[x+parent.m]==2:
-          self.delta=0
-        else:
-          self.delta=-1
-      self.g=parent.g+1
-      self.m=parent.m
-      self.c=x+1
-      self.d=bytearray(3*gmax+1)
-      for y in range(x):
-        self.d[y]=parent.d[y]
-      self.d[x]=0
-      for y in range(x+1,3*gmax+1):
-        self.d[y]=parent.d[y]-min(1,parent.d[y-x])
-      
-  def __repr__(self):
-    res='<'
-    first=True
-    for i in range(self.m,self.m+self.c+1):
-      if self.d[i]==1:
-        if not first:
-          res+=','
-        res+=repr(i)
-        first=False
-    return res+'>'+' g='+repr(self.g)
-
-  def is_valid_irreductible(self,x):
-    if x<0 or x>3*gmax:
-      raise AttributeError("x is out of range")
-    return self.d[x]==1 and x!=self.m
-
-  def split_sons(self):
-    first=None
-    other=[]
-    for x in range(self.c,self.c+self.m):
-      if self.is_valid_irreductible(x):
-        if first==None:
-          first=SemiGroup(self,x)
-        else:
-          other.append(SemiGroup(self,x))
-    return (first,other)
-
-  def record(self,file):
-    file.write(byte(self.c))
-    file.write(byte(S.g))
-    file.write(byte(S.m))
-    file.write(self.d)
-    
-if __name__=="__main__":
-  file=open("genus","r")
-  gmax=int(file.readline())
-  file.close()
-  print("Generate OAR tasks for cutted explorations of numerical semigroup up to genus",gmax,"...")
-  mmax=int((3*(gmax+2))/5)
-  param_file=open("oar/param")
-  for m in range(3,mmax+1):
-    S=SemiGroup(m)
-    for k in range(gmax-m+1):
-      (S,Others)=S.split_sons()
-      task_filename="task_"+repr(m)+"_"+repr(k)
-      task_file=open("tasks/"+task_filename,"wb")
-      task_file.write(len(Others).to_bytes(8,sys.byteorder))
-      task_file.write(byte(S.g))
-      task_file.write(byte(S.m))
-      for T in Others:
-        T.record(task_file)
-      task_file.close()
-      param_file.write(task_filename+"\n")
-  param_file.close()
-  print("Generate OAR script ...")
-  
-  file=open("oar_wilf.sh",'w')
-  file.write("#!/bin/sh\n")
-  file.write("#OAR -l core=1,walltime=1:00:00\n")
-  file.write("#OAR -t idempotent\n")
-  file.write("#OAR -q besteffort\n")
-  file.write("#OAR -t besteffort\n")
-  file.write("#OAR --array-param-file oar/param\n")
-  file.write("#OAR -O oar/output/j%jobid%\n")
-  file.write("#OAR -E oar/error/j%jobid%\n")
-  file.write("cd /nfs/home/lmpa/jfromentin/wilf\n")
-  file.write("./wilf tasks/$*\n")
-  file.write("mv tasks/$* tasks/done")
-  file.write("mv tasks/$*-out tasks/out")
-  file.close()
-      
-    

+ 0 - 10
scripts/clean.py

@@ -1,10 +0,0 @@
-import sys
-import os
-
-if __name__=="__main__":
-  os.system("cd c++;make clean;cd ..")
-  os.system("rm oar/output/j*")
-  os.system("rm oar/error/j*")
-  os.system("rm tasks/t*")
-  os.system("rm tasks/done/t*")
-  os.system("rm tasks/todo/t*")

+ 0 - 32
scripts/cluster.py

@@ -1,32 +0,0 @@
-import sys
-import os
-
-if __name__=="__main__":
-  if len(sys.argv)!=2:
-    print("Usage : python3 "+sys.argv[0]+" genus")
-    exit(-1)
-  g=int(sys.argv[1])
-  mmax=int((3*(g+2))/5)
-  n=0
-  os.system("make clean;make MAX_GENUS="+repr(g))
-  file=open("output/param_"+repr(g),'w')
-  for m in range(2,mmax+1):
-    for k in range(g-m+1):
-      file.write(repr(m)+' '+repr(k)+"\n")
-      n+=1
-  file.close()
-  print("Split in ",n," subtasks")
-  file=open("oar_wilf.sh",'w')
-  file.write("#!/bin/sh\n")
-  file.write("#OAR -l core=1,walltime=100:00:00\n")
-  file.write("#OAR -t idempotent\n")
-  file.write("#OAR -q besteffort\n")
-  file.write("#OAR -t besteffort\n")
-  file.write("#OAR --array-param-file output/param_"+repr(g)+"\n")
-  file.write("#OAR -O oar/output/job_%jobid%\n")
-  file.write("#OAR -E oar/error/job_%jobid%\n")
-  file.write("cd /nfs/home/lmpa/jfromentin/wilf/single\n")
-  file.write("./wilf $* output/$OAR_JOBID\n")
-  file.write("mv output/$OAR_JOBID*wilf* output/done/\n")
-  file.close()
-  

+ 0 - 0
tasks/checkpoint/.no_erase


+ 0 - 0
tasks/done/.no_erase


+ 0 - 0
tasks/out/.no_erase


BIN
tasks/task_10_0


BIN
tasks/task_10_1


BIN
tasks/task_10_10


BIN
tasks/task_10_11


BIN
tasks/task_10_12


BIN
tasks/task_10_13


BIN
tasks/task_10_14


BIN
tasks/task_10_15


BIN
tasks/task_10_16


BIN
tasks/task_10_17


BIN
tasks/task_10_18


BIN
tasks/task_10_19


BIN
tasks/task_10_2


BIN
tasks/task_10_20


BIN
tasks/task_10_21


BIN
tasks/task_10_22


BIN
tasks/task_10_23


BIN
tasks/task_10_24


BIN
tasks/task_10_25


BIN
tasks/task_10_26


BIN
tasks/task_10_27


BIN
tasks/task_10_28


BIN
tasks/task_10_29


BIN
tasks/task_10_3


BIN
tasks/task_10_30


BIN
tasks/task_10_31


BIN
tasks/task_10_32


BIN
tasks/task_10_33


BIN
tasks/task_10_34


BIN
tasks/task_10_35


BIN
tasks/task_10_36


BIN
tasks/task_10_37


BIN
tasks/task_10_38


BIN
tasks/task_10_39


BIN
tasks/task_10_4


BIN
tasks/task_10_40


BIN
tasks/task_10_41


BIN
tasks/task_10_42


BIN
tasks/task_10_43


BIN
tasks/task_10_44


BIN
tasks/task_10_45


BIN
tasks/task_10_46


BIN
tasks/task_10_47


BIN
tasks/task_10_48


BIN
tasks/task_10_49


BIN
tasks/task_10_5


BIN
tasks/task_10_50


BIN
tasks/task_10_51


BIN
tasks/task_10_52


BIN
tasks/task_10_53


BIN
tasks/task_10_54


BIN
tasks/task_10_55


BIN
tasks/task_10_56


BIN
tasks/task_10_57


BIN
tasks/task_10_58


BIN
tasks/task_10_59


BIN
tasks/task_10_6


BIN
tasks/task_10_60


BIN
tasks/task_10_61


BIN
tasks/task_10_62


BIN
tasks/task_10_63


BIN
tasks/task_10_64


BIN
tasks/task_10_65


BIN
tasks/task_10_66


BIN
tasks/task_10_67


BIN
tasks/task_10_68


BIN
tasks/task_10_69


BIN
tasks/task_10_7


BIN
tasks/task_10_70


BIN
tasks/task_10_71


BIN
tasks/task_10_72


BIN
tasks/task_10_73


BIN
tasks/task_10_74


BIN
tasks/task_10_75


+ 0 - 0
tasks/task_10_76


Some files were not shown because too many files changed in this diff